Սբ. Սարգիս Առաջնորդանիստ եկեղեցի

Modelo 3D de
Locator Earth


.(Armenian:Երևանի երբեմնի բերդի դիմաց, Ձորագյուղի կամ Խնկելաձորի վերևում` Հրազդան գետի ձախ ափին, քրիստոնեության վաղ շրջանից գործում էր մի վանք-անապատ: Այն պարիսպներով շրջապատված մի ընդարձակ համալիր...